Chat with us, powered by LiveChat Rheoliadau Parcio a Thraffig Tu Allan i Lundain - PATROL

Mae awdurdodau lleol yn gyfrifol am reoli traffig yn eu hardal. Mae hyn yn cynnwys gorfodi cosbau parcio, lonydd bysus, taliadau defnyddwyr ffyrdd ac, yng Nghymru, traffig symudol.

 

Nid oes neb eisiau derbyn tocyn, ond, os ydych chi wedi derbyn tocyn , mae gwybodaeth am y camau nesaf a’r manylion cyswllt cywir ar gael drwy PATROL.

 

Mae Cyd-bwyllgor PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig Tu Allan i Lundain) yn cynrychioli dros 300 o awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr (tu allan i Lundain). Maent hefyd yn paratoi gwybodaeth ynglŷn â chosbau a gyflwynwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth i fodurwyr sydd heb dalu am ddefnyddio Croesfan Afon Dartford – Thurrock ( ‘Dart Charge’), a’r cosbau a gyflwynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Halton yn gysylltiedig â Chroesfan Pont Afon Merswy (‘Merseyflow’).

7028
 

RWYF WEDI DERBYN TOCYN

Os ydych chi wedi derbyn cosb parcio neu unrhyw Hysbysiad Tâl Cosb arall (HTC), mae mwy o wybodaeth am eich opsiynau a’r camau nesaf ar gael yma.

 
6917
 

EICH HTC: GWYBODAETH YCHWANEGOL

Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar gael yma i’ch galluogi i ddeall eich tocyn yn well.

 

NEWYDDION DIWEDDARAF

Skip to content