Os ydych wedi derbyn Hysbysiad Tâl Cosb gan awdurdod lleol yn Lloegr (y tu allan i Lundain) a Chymru; oddi wrth Dart Charge; Parth Tâl Defnyddwyr Ffordd (Tagfeydd) Durham neu Llif Merswy; neu os ydych wedi derbyn Hysbysiad Cosb sifil mewn perthynas â thaflu sbwriel o gerbydau, darganfyddwch sut i'w dalu neu ei herio yma.

GWYBODAETH AM FFURFLENNI ERAILL O DOCYNNAU


Os cyhoeddwyd eich tocyn gan awdurdod lleol yn Llundain, dylech gysylltu â'r awdurdod a gyhoeddodd y tocyn. Y dyfarnwr annibynnol ar gyfer cosbau Llundain yw Tribiwnlysoedd Llundain.


Os rhoddwyd eich tocyn gan weithredwr maes parcio preifat, dylech gysylltu â'r gweithredwr neu ei gorff masnach/dyfarnwr annibynnol. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefannau'r Cymdeithas Parcio Prydain (BPA), Apeliadau Parcio ar Dir Preifat (POPLA) a'r Cymuned Parcio Rhyngwladol (ICP).


Os cyhoeddwyd eich tocyn yng Ngogledd Iwerddon, gallwch ddod o hyd i fanylion sut i apelio ar y Gwefan NI Direct.


Os cyhoeddwyd eich tocyn yn yr Alban, gallwch ddod o hyd i fanylion am sut i apelio ar y Gwefan MyGov.Scot.


cyCymraeg
Neidio i'r cynnwys