RHAGARWEINIAD

Mae'n ofynnol yn ôl statud i awdurdodau lleol sy'n cyflawni gwaith gorfodi traffig sifil wneud darpariaeth ar gyfer dyfarniad annibynnol. Mae’r berthynas rhwng y dyfarnwyr a’r Cyd-bwyllgor yn deillio o Ddeddf Rheoli Traffig 2004 ac yn cael ei llywodraethu ganddi.


Mae dros 300 o awdurdodau lleol yn Lloegr (y tu allan i Lundain) a Chymru yn aelodau o PATROL (Parcio add Traffic Regulations Otu allan London) Cydbwyllgor Dyfarnu i arfer y swyddogaeth hon ar y cyd.


Prif swyddogaeth y Cyd-bwyllgor yw darparu adnoddau i gefnogi dyfarnwyr annibynnol a’u staff, sydd gyda’i gilydd yn ffurfio’r Tribiwnlys Cosbau Traffig (TPT). Mae ffrydiau apêl y TPT yn cynnwys:

  • Parcio: Lloegr (tu allan i Lundain) a Chymru
  • Lonydd Bysiau: Lloegr (tu allan i Lundain) a Chymru
  • Parthau Aer Glân: Lloegr (tu allan i Lundain) yn unig
  • Traffig Symudol: Cymru yn unig
  • Sbwriel o Gerbydau: Lloegr (tu allan i Lundain) yn unig
  • Tâl Defnyddwyr Ffyrdd: Croesfan Afon Dartford-Thurrock ('Dart Charge'), Croesfannau Pont Porth Merswy ('Llif Mersi') a Pharth Tâl Defnyddwyr Ffordd Durham.


Yn ogystal, mae PATROL yn ymgymryd â mentrau i gefnogi ei aelodau awdurdod lleol a chodi ymwybyddiaeth o amcanion gorfodi sifil, gan gynnwys:

  • Ysbrydoli a chydnabod gweithgareddau cyfathrebu awdurdodau lleol sy’n ysgogi newid cadarnhaol yn y modd y darperir gwasanaethau gorfodi ac ymgysylltu â’r cyhoedd drwy’r Rhaglen Gwobrau Gyrru Gwelliant
  • Darparu gwybodaeth am orfodi sifil trwy wefan PATROL
  • Bwrw ymlaen â materion rheoli traffig sydd o ddiddordeb i’r awdurdodau sy’n aelodau, tra hefyd yn ystyried safbwynt y modurwr, fel y gwelir mewn apeliadau i’r Tribiwnlys Cosbau Traffig.

CADEIRYDDION CYD-BWYLLGORAU

Gellir gweld Cadeiryddion Cydbwyllgor Gwasanaeth Dyfarnu PATROL a Bus Lane yn y llithrydd isod.

IS-BWYLLGORAU GWEITHREDOL

Gallwch hefyd weld y Is-bwyllgor Gweithredol rhestr aelodau ar ein gwefan.

AELOD AWDURDODAU

Defnyddiwch ein Cyfeiriadur Awdurdodau Lleol lleoli awdurdodau sy'n aelodau.

 

CYFARFODYDD

CYFARFOD LLEOLIAD DYDDIAD HYSBYSIAD RHAGLEN
PATROL Dyfarniad Cyd-bwyllgor Cyfarfod Is-bwyllgor Gweithredol Birmingham 23 Ionawr 2024 Hysbysiad Cyfarfod Ionawr 2024 Papurau Cyfarfod Ionawr 2024
Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor Dyfarnu PATROL Llundain 9 Gorffennaf 2024 Hysbysiad Cyfarfod Gorffennaf 2024 Papurau Cyfarfod Gorffennaf 2024
PATROL Dyfarniad Cyd-bwyllgor Cyfarfod Is-bwyllgor Gweithredol Llundain 15 Hydref 2024 Hysbysiad Cyfarfod Hydref 2024 Papurau Cyfarfod Hydref 2024 – TBP
PATROL Dyfarniad Cyd-bwyllgor Cyfarfod Is-bwyllgor Gweithredol Birmingham 21 Ionawr 2025 Hysbysiad Cyfarfod Ionawr 2025 Papurau Cyfarfod Ionawr 2025 – TBP
Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor Dyfarnu PATROL Llundain 15 Gorffennaf 2025 Hysbysiad Cyfarfod Gorffennaf 2025 Papurau Cyfarfod Gorffennaf 2025 – TBP

cyCymraeg
Neidio i'r cynnwys