Os ydych chi wedi derbyn Hysbysiad Tâl Cosb (HTC) gan awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr (tu allan i Lundain), neu gosb ‘Dart Charge’, ‘Durham Congestion Zone’ neu ‘Mersey Gateway’, mae gwybodaeth am sut i dalu neu wrthwynebu’r gosb ar gael yma.

7028
 

Deall eich HTC

7017
 

Rwyf eisiau talu’r HTC

7030
 

Beth fydd yn digwydd pe bawn i’n anwybyddu’r HTC?

7018
 

Codau Tramgwydd

6764
 

Pethau i’w hystyried cyn apelio

7020
 

Sut i osgoi derbyn HTC

GWYBODAETH AM FATHAU ERAILL O DOCYNNAU


Os ydych chi wedi derbyn HTC gan awdurdod lleol yn Llundain, mae’n rhaid i chi gysylltu â’r awdurdod perthnasol. Mae dyfarnwyr annibynnol yn delio gydag apeliadau drwy Dribiwnlys Llundain.


Os ydych chi wedi derbyn HTC gan gwmni parcio preifat, mae’n rhaid cysylltu â’r cwmni neu eu corff masnach/dyfarnwyr annibynnol. Am fwy o wybodaeth ymwelwch â gwefannau’r Cymdeithas Parcio Prydain, Apeliadau Parcio ar Dir Preifat (POPLA) a’r International Parking Community (ICP).

Os ydych chi wedi derbyn HTC yng Ngogledd Iwerddon, mae gwybodaeth am sut i apelio ar wefan NI Direct.

Os ydych chi wedi derbyn HTC yn yr Alban, mae gwybodaeth am sut i apelio ar wefan MyGov.Scot.


cyCymraeg
Neidio i'r cynnwys