Ar ôl derbyn HTC, mae’n rhaid gweithredu’n gyflym i dalu’r gosb neu wrthwynebu, Peidiwch ag anwybyddu’r HTC.


Rhowch rif yr HTC ar bob gohebiaeth ynglŷn â’r HTC, a’i ddefnyddio wrth ddelio â galwadau ffôn.


Dyddiadau pwysig/termau talu

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar yr HTC sy’n egluro sut i’w dalu. Mae’n rhaid talu’r HTC oddi fewn 28 diwrnod – diwrnod 1 yw’r dyddiad y rhoddwyd yr HTC ar y cerbyd, neu’r dyddiad y rhoddwyd i’r gyrrwr.


Mae’n bosib talu hanner y gosb os ydi’r awdurdod yn derbyn eich taliad oddi fewn 14 diwrnod o’r dyddiad y rhoddwyd yr HTC ar y cerbyd, neu’r dyddiad y rhoddwyd i’r gyrrwr ( HTC Parcio a Lôn Bws)


Os ydi’r awdurdod wedi defnyddio camera i recordio’r tramgwydd, ac wedyn yn anfon HTC drwy’r post, mae’n bosib talu hanner y gosb os ydi’r awdurdod yn derbyn eich taliad oddi fewn 21 diwrnod ( HTC Parcio yn unig).


Nid yw’n bosib gwrthwynebu’r HTC ar ôl ei dalu.

MANYLION EICH HTC

Rhowch y ddwy lythyren gyntaf o’ch HTC yn y blwch isod i chwilio am fanylion yr awdurdod perthnasol.